Հանքարդյունաբերություն Հանքային արդյունաբերությունը Հայաստան տնտեսության գլխավոր հատվածն է և այն կազմում է երկրի արտահանման ծավալի կեսից ավելին: Հայաստանը մոլիբդեն հիմնական խոշոր արտադրողներից մեկն է։ Զանգեզուր պղնձա-մոլիբդենային կոմբինատը մոլիբդենի խոշոր պաշարներ ունի, որոնք կենտրոնացած են Քաջարան հանքավայրում։ Մոլիբդենից բացի Հայաստանը ունի պղինձի և ոսկի զգալի պաշարներ; կապար, արծաթի և ցինկի փոքր հանքավայրեր; ինչպես նաև արդյունաբերական օգտակար հանածոների հանքավայրեր, այդ թվում՝ բազալտի, դիատոմիտի, գրանիտի, գիպիսի, կրաքարի և պեռլիտի: Չնայած 2008 թ. համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամին, հանքարդյունաբերությունը և եկամուտները 2009 թ. աճեցին, …

ԷԿՈԼՈԳԻԱ ԵՎ ԲՆԱՊԱՀՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ Քանի որ այս երկու եզրույթները հաճախ նույնացվում են, ինչի հետևանքով հանրային կարծիք է ձևավորվում, որ բնապահպանական հարցերով կարող են զբաղվել միայն մասնագետները և գիտական կոչում ունեցողները, փորձենք ձևակերպել դրանք գիտական գրականության մեջ հայտնի սահմանումներով: Բոլոր ցանկացողները կարող են ավելացնել իրենց հայտնի այլ գիտական բացատրություններ կամ սեփական նկատառումներ. ԷԿՈԼՈԳԻԱ - (հունարեն oikos-կացարան, բնակատեղ …

ԵԹԵ ՉԼԻՆԻ ՋՈՒՐ

Ջուր, մի բան առանց որի մեր մոլորակը գոյություն չէր ունենա: Հետաքրքիր է թե ինչպես է ընդամենը 2 ատոմ ջրածիյն և 1 ատոմ թթվածնի համադրություը գրավել մեր մոլորակի մեծ մասը, և մարդու  մարմնի 70% -ը կազմված է ջրից: Բայց եկեք պատկերացնենք, որ մեկ ակնթարթում մեր մոլորակի ամբողջ ջուրը վերանար ինչ կլինի այդ ժամանակ մի պահ դա …