My day home

My day at home is going very well, I have a lot of time to educate myself. Most of the time, I prioritize my lessons, and after my classes, I engage in self-education and watch interesting movies. I try to improve my knowledge of English and math, which is a very important part of my profession. …

Հունիսի 5-ը շրջակա միջավայրի պաշտպանության օրն է : Մարդիկ այդ օրը ակցիաներ ենիրականացնում, բայց ես կարծում եմ, որ շրջակա միջավայրը պետք է ամեն օր խնամել: Նկարներում ներկայացնում եմ իմ այգին խնամելիս: Ուրխ եմ, որ  այսպիսիօր կա, որ մարդիկ գոնե այսօր մաքրում են շրջակա միջավայրը աղբից:

Շրջակա միջավայրի Խնամում

Ես իմ չափով մաքուր եմ պահում շրջակա միջավայրը, ձեռքիս աղբը գետնին չեմ նետում: Ու եթե ամեն մեկը նույն ձևով աղբը չնետի գետնին մենք կապրենք մաքու րաշխարում: Մինչ օրս մարդիկ  իրենց աղբը թափում են գետերում, լճերում, ծովերում և օվկիանոսներում: Բայց չէ որ դա մեր շրջակա միջավայրն է ու բոլոր պտուղները մենք ենք քաղելու: Իսկ հիմա, երբ …

Հարցեր և առաջադրանքներ

Փորձիր պարզել`Կոմիտասի ո՞ր հայտնի ստեղծագործության մշակմանհետ է կապվում էպոսը: Կոմիտասի ստեղծագործությունների շարքում  է դյուցազնա-հերոսական «Սասունցի Դավիթ» օպերան: Հին Կտակարանում կա հիշատակություն մեր էպոսի հերոսների մասին, գտիր հատվածը և ներկայացրու: Հին կտակարան‎ ,  ‎Դ Թագավորաց‎ , ‎ ԺԹ, էջ 475 <<Եւ եղաւ որ այն գիշերը դուրս եկաւ Տիրոջ հրեշտակը եւ զարկեց Ասորեստանցիների բանակումը հարիւր ութսունեւհինգ հազար. …

Հարցերի Պատասխանները

Ո՞րն է էպոսը։ Ազգային էպոսը էպիկական բովանդակությամբ էպիկական ժանրի բանաստեղծության կամ գրականության գործ է, որը ավանդաբար ներկայացնում կամ արտացոլում է որևէ ազգի մշակութային կամ ինքնաճանաչողական ոգին, դա կարող է վերաբերել նաև ինքնուրույնության կամ անկախության ձգտող որևէ էթնիկական կամ լեզվաբանական խմբի։ Ազգային էպոսների մեջ հաճախ նկարագրվում է տվյալ ազգային էթնոսի ծագման և զարգացման պատմությունը. կամ պատմության մի …

Գլուխ 1. Արտաքին առևտրի կարգավորման տեսական հիմքերը: Արտաքին առևտրի կարգավորման էությունը1.1 Արտաքին առևտրի պետական կարգավորման միջազգային փորձը Գլուխ 2. Արտաքին առևտրի սակագնային և ոչ սակագնային կարգավորում2.1 Մաքսային կարգավորման դերը արտաքին տնտեսական հարաբերությունների համակարգում2.2 Ոչ սակագնային կարգավորում Գլուխ 3. Արտաքին առևտրի կարգավորման առանձնահատկությունները և հեռանկարները ՀՀ-ում3.1 Արտաքին առևտրի կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում3.2 Արտաքին տնտեսական հարաբերությունների մաքսային կարգավորման …